Retourneren

Zichtbare gebreken dienen te worden vermeld op het vervoerdocument dan wel uiterlijk binnen 24 uur na feitelijke afgifte door de vervoerder of opdrachtgever aan ons worden gemeld. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd na dat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt. Na verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen.

Retourneren van producten:

U kunt geleverde nieuwe producten retourneren, gebruikte producten kunt u niet retourneren. U dient uw retour vóóraf aan te melden door een email te sturen naar [email protected] welke producten u wilt retourneren met de reden van retournering. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op, normaliter binnen één werkdag. U dient in de email duidelijk uw bedrijfs- en contactgegevens te vermelden, zodat wij kunnen zien wie de retournering aanvraagt en wij contact met u kunnen opnemen.

Voorwaarden voor retourneren:

  • Voordat een product geretourneerd wordt, dient u altijd vóóraf contact op te nemen met Horé-Plaza binnen 14 dagen na leveringsdatum.
  • Voor het retourneren van producten wordt 20% van het totale aankoopbedrag in rekening gebracht.
  • Het product is compleet en ongebruikt en onbeschadigd en in de onbeschadigde originele verpakking.
  • Stop een document met uw bedrijfs- en contactgegevens in de de verpakking (bij voorkeur kopie factuur), zodat wij zien van wie de retournering afkomstig is
  • Het product moet zo goed mogelijk in de originele verpakking en met voldoende beschermende materialen worden verpakt voordat het verzonden wordt.
  • De retourkosten zijn voor rekening van de klant.
  • Wij behouden het recht voor om het retour te nemen van producten te weigeren als niet aan de hierboven gestelde voorwaarden is voldaan.